Długość: 51.3km
Maksymalne wzniesienie: 5.0%
Maksymalny spadek: -6.3%

Wariant przez Zwonowice od strony zalewu. Bardzo dobra opcja na urozmaicone 50km (450m up). W większości bardzo dobre asfalty i drogi o relatywnie niewielkim natężeniu ruchu. Jedynie odcinek dojazdowy z Jejkowic do Rybnika może okazać się uciążliwy w godzinach tzw. szczytu.